Dit doen wij

Bestemmingsplan De Luther 18 te Hooge Mierde vastgesteld

Geplaatst: 24-04-2019

De nieuwe eigenaren van deze locatie wilden de bestaande paardenhouderij voortzetten en daarbij een Bed & Breakfast, in de vorm van een ‘Horse & Bed’, gaan exploiteren. Daarnaast moest een bestaande rijbak, die buiten het bestemmingsvlak lag, behouden blijven.

Hiervoor hebben wij het principeverzoek, bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is op 12 maart 2019 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk.

 

Nieuws overzicht