Dit doen wij

Bestemmingsplan Groenstraat 1 vastgesteld

Geplaatst: 29-05-2019

Wegens de beëindiging van het agrarisch bedrijf en de wens van de ondernemer om op deze locatie te blijven wonen, moest deze locatie worden herbestemd tot woonlocatie.

De overtollige bebouwing kan gesloopt worden. De bestaande cultuurhistorische langgevelboerderij is gesplitst en er is een extra woning toegevoegd.

Hiervoor hebben wij het principeverzoek, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is op 16 april 2019 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk.

Nieuws overzicht