Dit doen wij

Bestemmingsplan Oude Heijningsedijk 105 vastgesteld

Geplaatst: 31-05-2019

De eigenaar van de Oude Heijningsedijk 105 wil de locatie gebruiken voor zijn aannemersbedrijf met werkplaats en bedrijfsgerelateerde buitenopslag. Verder wil hij de verhuur van ruimtes en akkerbouwwerkzaamheden als nevenactiviteit voortzetten.

Hiervoor moest de agrarische bestemming van de locatie wijzigen naar de bestemming ‘bedrijf- agrarisch aanverwant met agrarische nevenactiviteiten’. Hiervoor hebben wij het principeverzoek, bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is op 18 april 2019 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk.

Nieuws overzicht