Dit doen wij

Bouwactiviteiten niet meer vergunningplichtig

Geplaatst: 16-07-2021

De bouw- en sloopactiviteiten bij de aanleg van projecten zijn niet langer vergunningplichtig. Een berekening van de stikstofuitstoot in de aanlegfase is niet meer nodig.

Bouw- en sloopactiviteiten en activiteiten die betrekking hebben op het aanleggen van een project (de zogenaamde aanlegfase) moesten tot voorkort getoetst worden aan de Wet Natuurbescherming. Hiervoor was een AERIUS-berekening nodig. Wanneer er uit de berekening bleek dat er sprake was van enige stikstofneerslag op beschermde gebieden, waren deze activiteiten vergunningplichtig. Als er geen depositie werd berekend was er geen natuurvergunning benodigd.

Alle activiteiten in de aanlegfase, inclusief de verkeersbewegingen, zijn nu vrijgesteld van deze onderzoeksplicht. Alleen de stikstofeffecten van de gebruiksfase kunnen mogelijk nog leiden tot een vergunningsplicht. Dit is afhankelijk van de omvang en ligging van het project, en moet door een depositieberekening inzichtelijk worden gemaakt.

 

Meer informatie?

Wilt u laten berekenen wat de stikstofdepositie in de gebruiksfase van uw project is? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl

 

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

Nieuws overzicht