Dit doen wij

Kavelruil Ginderdoorboeren, gebiedsproces met mooi resultaat

Geplaatst: 20-12-2021

Maar liefst 32,5 hectare grond wisselt van eigenaar in Chaam. Dit ten behoeve van natuur en een betere landbouwstructuur in de omgeving Chaamsche Beek.

Maandag 20 december 2021 is de akte gepasseerd bij de notaris, het formele einde van een intensief en langlopend gebiedsproces. De betrokken boeren vergroten hun huiskavels en leggen dichter bij huis veldkavels aan, hierdoor ontstaat ruimte voor het natuurgebied Strijbeeksche heide. Terreinbeheerders van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook twee van de actieve agrarisch ondernemers gaan aan de slag met het omvormen van de agrarische grond naar natuur. Hiermee wordt een plus gehaald voor de agrarische ondernemers en ontstaan kansen voor de natuur in het gebied, een win-win-situatie.

 

Ruilen, kopen en verkopen

De eerste plannen voor een kavelruil bij de Ginderdoorboeren ontstonden tien jaar geleden, met als doel de landbouwstructuur voor de agrarisch ondernemers te verbeteren én de aanleg van het NatuurNetwerk Brabant mogelijk te maken. Om deze doelen te kunnen realiseren was het noodzakelijk om de gronden in het gebied te ruilen, kopen of verkopen. In deze kavelruil waren diverse percelen landbouwgrond eigendom van de provincie, die mee wilde werken aan de gebiedsontwikkeling. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) stelde een kavelruilsubsidie en een subsidie voor de natuurontwikkeling beschikbaar. De werkeenheid van het GOB heeft het project opgestart en het stokje vervolgens al vroeg in het proces overgedragen aan Verschel & van Dun.

 

Procesbegeleiding

Onze rentmeesters Niels Schellekens en Dirk Beekmans hebben het proces van inventarisatie tot subsidieaanvraag en van kadastrale splitsing tot notariële afronding verzorgd. Door goed contact te onderhouden met alle partijen en zaken uit te werken in overzichtelijk kaartmateriaal, ruilschema’s, project- en inrichtingsplannen kon de ontwikkeling tot een goed einde worden gebracht. Meerdere percelen zijn kadastraal gesplitst en er is een gezamenlijk inrichtingsplan voor nieuwe natuur opgesteld. Er waren de nodige hobbels te overwinnen, het zit hem zoals altijd in de details, maar de ontwikkeling is naar ieders tevredenheid afgerond. Een mooi resultaat!

 

Subsidieregeling kavelruil

Per 3 januari 2022 wordt een nieuwe subsidieregeling voor kavelruil opengesteld door de Provincie Noord-Brabant. Een regeling ter stimulering van kavelruil van landbouwgronden die bijdragen aan landschap, natuur en water. Er is een vergoeding tot € 1.250,- per geruilde hectare beschikbaar.

Heeft u ideeën voor een gebiedsproces en zoekt u een deskundige partij om u hierin te begeleiden? Neem dan gerust contact met ons op via info@verschelvandun.nl of 013 3031876.

 

Nieuws overzicht