Dit doen wij

Nieuwe versie AERIUS

Geplaatst: 17-01-2022

Op 13 januari is het rekenprogramma van stikstofdepositie AERIUS vernieuwd. Met dit rekenprogramma van het RIVM kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekend worden. Deze berekening is noodzakelijk om een natuurvergunning aan te kunnen vragen. 

De grootste wijziging in het programma is dat de maximale rekenafstand om de projectlocatie 25 kilometer is geworden. Tot nu toe rekende het model de afstand door totdat de depositie kleiner was dan 0,01 mol. Hierdoor moesten (agrarische) bedrijven rekening houden met een zeer geringe stikstofdepositie op zeer grote afstand van het bedrijf, waarvoor nauwelijks maatregelen te treffen zijn. 

 

Gevolgen voor (lopende) aanvragen

De nieuwe maximale rekenafstand heeft invloed op de voortgang van een vergunningaanvraag. Berekeningen met de huidige versie van het rekenprogramma worden niet meer geaccepteerd. Ook voor lopende aanvragen waarop nog geen definitief besluit is genomen, moet een nieuwe berekening gemaakt worden. De provincie zal hiervoor een standaardbrief sturen met het verzoek om de AERIUS-berekening opnieuw uit te voeren. De meeste verzoeken om aanvullende gegevens ontvangen wij ook, maar wij vragen u om de brief altijd naar ons door te sturen, om te voorkomen dat er een verzoek gemist wordt.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over uw nieuwe of lopende aanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

 

Nieuws overzicht