Dit doen wij

Nieuwe versie AERIUS beschikbaar

Geplaatst: 15-01-2020

Vanaf 14 januari is de nieuwe versie van AERIUS Calculator beschikbaar. Dit betekent dat er weer vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming aangevraagd en beoordeeld kunnen worden.

Met het rekenprogramma van het RIVM kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden berekend worden. Deze berekening is noodzakelijk om een vergunning Wet Natuurbescherming aan te kunnen vragen. In de voorgaande versie waren er beperkingen opgelegd voor depositieberekeningen als gevolg van mechanisch geventileerde stallen en stallen die binnen 3 kilometer van een Natura 2000-gebied liggen. Na aanpassing van het rekenprogramma is dit dus weer mogelijk.In lopende procedures kan het noodzakelijk zijn de eerder uitgevoerde berekeningen met een oudere versie van AERIUS te actualiseren. Bij besluitvorming over plannen en projecten moet namelijk gebruik worden gemaakt van de meest actuele versie van AERIUS Calculator.

 

Opstartproblemen

De nieuwe versie van AERIUS werkt echter nog niet helemaal vlekkeloos.Nadat de nieuwe versie online is gekomen heeft het nog ruim 3 dagen geduurd voordat een werkinstructie beschikbaar was. Daarnaast zijn de servers vaak overbelast en lopen deze met regelmaat vast. Hierdoor kan het lang duren voordat er een berekening gemaakt kan worden en duurt het vaak enkele dagen voordat het resultatenbestand verkregen wordt. De ontwikkelaars van AERIUS hebben aangegeven dat hier aan gewerkt wordt.

Bovendien heeft het rekenprogramma ook beperkingen voor wat betreft de invoer. Bij deze beperking blijkt dat er veel extra werkzaamheden nodig zijn om een stikstofberekening te maken als een bedrijf binnen drie kilometer van een beschermd gebied ligt. We hadden gehoopt dat dit niet nodig zou zijn en meteen opgenomen zou zijn in het rekenmodel.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over uw nieuwe of lopende aanvraag in het kader van de Wet Natuurbescherming? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur.

 

Nieuws overzicht