Dit doen wij

Ruimere mogelijkheden voor Ruimte voor Ruimte

Geplaatst: 25-07-2022

De Provincie Noord-Brabant heeft 19-7-2022 de beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit gepubliceerd. Hierin worden nieuwe uitgangspunten gepubliceerd voor het toevoegen van een woning op een aanvaardbare locatie in het buitengebied.

Voorheen was er de Ruimte-voor-Ruimte regeling van de provincie Noord-Brabant, waarbij alleen actieve varkens- en pluimveestallen konden worden ingezet voor de realisatie van een woning.

Met deze nieuwe regeling wordt de oorspronkelijke Ruimte-voor-Ruimte regeling vervangen en kunnen stallen van alle diersoorten en zelfs kassen worden ingezet. Het is niet noodzakelijk dat deze stallen of kassen nog in bedrijf zijn. Dit biedt veel mogelijkheden voor stallen en kassen die eerder buiten alle regelingen vielen. Waar voorheen de dierrechten (varkens en pluimveerechten) ook in te zetten waren als tegenprestatie, is dit is niet meer mogelijk met de nieuwe regeling.

Er is een overgangsrecht voor plannen die voor 1-1-2023 ter ontwerp ter inzage hebben gelegen.

Deze nieuwe regeling biedt grote kansen voor eigenaren van (leegstaande) stallen en kassen, zowel voor de financiering van de sloop, als voor de ontwikkeling van nieuwe woningen op passende locaties in het buitengebied.

 

Interesse?

Bent u eigenaar van overtollige bebouwing in het buitengebied en wilt u deze slopen? Bent u momenteel bezig met een Ruimte voor Ruimte procedure en weet u niet zeker of deze nog doorgang kan vinden? Of wenst u een nieuwe woning te bouwen in het buitengebied? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor advies en begeleiding.

 

Nieuws overzicht