Dit doen wij

Succesvolle transitie agrarisch naar woonlocatie

Geplaatst: 23-04-2020

In de gemeente Oirschot hebben we in opdracht van De Bruijn Beheer (leisure & hospitality) de vervallen, maar cultuurhistorisch waardevolle voormalige agrarische bedrijfslocatie ‘Den Bongert’ herontwikkeld naar een bijzondere woonlocatie waarin de waardevolle elementen worden teruggebracht.

Er is ruimte voor een stijlvolle woonboerderij met plek voor een bedrijf aan huis en een Bed and Breakfast. De bebouwing wordt vergezeld van een hoogwaardige landschappelijke inpassing, passend bij de omgeving. Omdat er voor het bedrijf meer oppervlakte aan bijgebouwen nodig is dan rechtstreeks toegestaan, is een sloop-bonus-regeling opgenomen. De locatie vormt door deze ontwikkeling straks een waardevolle toevoeging aan het buitengebied van Oirschot.

Wij hebben voor deze ontwikkeling het complete ruimtelijke traject, in de vorm van het principeverzoek en het bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken, het landschappelijk inpassingsplan en digitalisering mogen verzorgen. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

We wensen de familie De Bruijn succes met de realisatie van hun plannen!

 

Nieuws overzicht