Dit doen wij

Landschappelijk advies

Het buitengebied verandert continu in functie en gebruik. Wij leveren landschapsplannen passend bij toekomstige functies. Hierbij worden cultuurhistorie, ecologie en esthetiek samengebracht.

Overheden sturen meer en meer op landschappelijke kwaliteit. Dat betekent dat iedere wijziging van het bestemmingplan of bouwaanvraag gepaard dient te gaan met een landschappelijke inpassing en vaak ook met een landschappelijke kwaliteitsverbetering. Daarnaast is inpassing in het landschap vaak een voorwaarde bij de realisatie van gebouwen in het buitengebied.

Onze landschapsdeskundigen verzorgen landschapsontwerpen, erfinrichtingsplannen en beplantingsplannen voor bedrijven en particulieren. Wij leveren hoogwaardige landschapsontwerpen, waarbij we rekening houden met uw wensen en aandacht besteden aan de historische structuur van het landschap. Onze plannen worden uitgebreid getoetst aan de regelgeving en het geldende beleid.

Wij helpen u met deskundig advies en het opstellen van een landschapsontwerp of een erfinrichtingsplan dat voldoet aan voorwaarden van gemeenten en provincies.

 

Diensten

U kunt, zowel als ondernemer en als particulier, bij ons terecht voor onder andere:

  • Landschapsontwerpen

  • Erfinrichtingsplannen

  • Beplantingsplannen

  • Inpassingsplannen bij ruimtelijke ontwikkelingen

  • Landschapsontwikkelingsplannen

  • Berekening kwaliteitsverbetering landschap

 

Bekijk alle diensten