Dit doen wij

Diensten

De specialisten van Van Dun Ontwerp & Planologie houden zich specifiek bezig met niet-agrarische ontwikkelingen in het buitengebied. Zij zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en hebben een groot netwerk op dit gebied. Zij gaan door als een plan niet binnen de regels past, waarbij de kwalitatieve bijdrage van het plan wordt benadrukt zodat er wél mogelijkheden ontstaan. Om de haalbaarheid van uw ontwikkelingen te vergroten verliezen we de bestaande gebruikers van het landelijk gebied daarbij niet uit het oog.

Door de veranderende plattelandseconomie is het landelijke gebied continu in beweging. Met meer gebruikers en een grotere functiediversiteit als gevolg. Er starten bij een agrarisch bedrijf steeds vaker nevenfuncties, bijvoorbeeld in de vorm van recreatie, zorg, verhuur van ruimten of de verkoop van streekproducten. Ook stoppen steeds meer agrarisch ondernemers met hun bedrijf, waardoor veel leegstand ontstaat. Men zoekt een nieuwe invulling voor deze voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en er worden woningen gerealiseerd door inzet van te slopen stallen (de ruimte-voor-ruimte regeling). Deze beweging zet zich de komende jaren voort en heeft inmiddels ook de aandacht van overheden.

Omdat ruimtelijke procedures veel tijd in beslag nemen is het belangrijk om tijdig in overleg te treden met een adviseur als u uw bedrijfsactiviteiten wilt vergroten, verbreden of staken. Dit geldt ook als u nieuwe bedrijfsactiviteiten wilt starten op vrijkomende agrarische locaties of u zich als particulier wilt vestigen in het buitengebied.

Onze adviseurs helpen u om te komen van een idee tot een plan!

U kunt bij ons terecht voor: