Dit doen wij

Brandbrief naar provincie

Geplaatst: 01-02-2024

‘Veehouders verkeren in grote onzekerheid over vereiste stalaanpassingen door onduidelijkheid over ammoniakemissie’

 

Het is voor veel veehouders onmogelijk geworden om te voldoen aan de wettelijk vereiste stalaanpassingen per 1 juli 2024. Dat komt doordat de provincie de vergunningverlening heeft stilgelegd; Ze heeft de gevolgen van haar eigen ammoniakemissie-eisen in relatie tot de vergunningverlening niet goed in beeld. In een brandbrief aan het provinciebestuur vraagt Van Dun Advies namens diverse ondernemers in het buitengebied dat de provincie haar zaken direct op orde brengt.

 

Aanpassen verouderde stallen

De Nederlandse overheid heeft besloten dat de neerslag van stikstof in de natuur fors omlaag moet. Dit is nodig om de natuur te versterken en maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Noord-Brabant mogelijk te maken. Reden voor de provincie om veehouders strenge eisen op te leggen om hun verouderde stalsystemen aan te passen. Deze stalmaatregelen leveren volgens de provincie een belangrijke bijdrage aan het verminderen van stikstofuitstoot.

 

In 2017 heeft de provincie de regels voor de toegestane hoeveelheid uitstoot van ammoniak uit stallen aangescherpt. Het gaat dan over het huisvestigingssysteem dat is toegepast om in de stal dieren te kunnen houden en over de bouw van de stal zelf. Hoofdregel is dat de verouderde stallen uiterlijk op 1 juli 2024 voldoen aan de ammoniakemissie-eisen. Voor melkveehouderijen geldt als datum 1 januari 2026. Dit beleid is afgelopen jaren diverse keren gewijzigd.

 

Onwenselijke situatie met grote gevolgen

“De provincie legt veehouders strenge eisen rondom stikstofuitstoot op, maar weet zelf, net als de rest van Nederland, niet eens hoeveel ammoniak de emissiearme huisvestingsystemen voor dieren uitstoten. Dit is een onwenselijke situatie met grote gevolgen”, licht Fonny van de Heijning, directeur van Van Dun Advies, zijn brandbrief toe.

“Ondernemers verkeren in grote onzekerheid over de keuze van het stalsysteem. Zij kunnen geen definitieve keuze maken aangezien nu niet duidelijk is of de stalsystemen überhaupt vergund worden of voldoen aan de omgevingsverordening. Daardoor kunnen zij ook geen correcte aanvraag voor een milieu- en bouwtoestemming indienen bij de gemeente.”

 

‘Veehouders doen er zelf alles aan’

“Als belangenbehartiger voor ondernemers in het buitengebied weten wij dat veehouders er alles aan doen om aan de regels te voldoen. Ze hebben veelal een vergunning Wet natuurbescherming ingediend. Omdat de deadline nadert moeten deze ondernemers ook nog milieutoestemming en eventueel een bouwaanvraag voor bijvoorbeeld luchtwassers indienen bij de gemeente. Zonder deze zaken mogen zij de noodzakelijke aanpassingen immers niet uitvoeren”, zegt Van de Heijning.

 

Het adviesbureau eist duidelijkheid van de provincie, zodat ondernemers op korte termijn een keuze voor een stalsysteem kunnen maken en hiervoor de benodigde milieu- en bouwtoestemming kunnen gaan aanvragen. Het wil van het provinciebestuur bovendien de bevestiging dat het ondernemers onmogelijk te verwijten is dat zij niet aan de regels kunnen voldoen. “Eigenlijk is het al te laat om tijdig de bouw- en milieutoestemming verleend te krijgen en daarna de stalaanpassingen te kunnen uitvoeren.” Van Dun Advies verzoekt in haar brandbrief om de deadline te verschuiven.

 

Oproep aan veehouders

Naast de brandbrief aan de provincie roept Van de Heijning veehouders op om vooral hun vergunningaanvragen, ook bij de gemeente, te blijven indienen. “Wij voeren namens jullie de druk bij de provincie op, maar zelf kunt u ook een krachtig signaal afgeven. De provincie kan immers niet om een onophoudelijke stroom vergunningaanvragen heen. Maak zelf dus vooral géén pas op de plaats, maar eis een inhoudelijke, tijdige behandeling. Niet alleen omdat u dit van een betrouwbare overheid mag verwachten, maar ook om de toekomst van uw onderneming veilig te stellen.”

 

Om de tafel voor pilotprojecten

Van de Heijning benadrukt dat hij met juristen van de provincie om de tafel zit om te kijken of de impasse opgelost kan worden door pilotprojecten uit te voeren. Uiteraard houdt Van Dun Advies u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

 

 

Heeft u vragen over een lopende vergunningaanvraag  Wet Natuurbescherming of wilt u dat Van Dun Advies uw belangen behartigt bij de provincie? Neem dan contact op met uw adviseur binnen Van Dun Advies of via info@vandunadvies.nl of 013 - 519 94 58.

 

 

Nieuws overzicht