Dit doen wij

Geslaagde planschadeclaim

Geplaatst: 12-01-2022

De rechtbank Oost-Brabant heeft een beroep inzake een aanvraag tegemoetkoming planschade gegrond verklaard. De eisers hebben recht op een bedrag van € 86.400,- voor de planschade die zij lijden door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, herziening  fase 1A’ van de gemeente Reusel-De Mierden.

 

Wat is planschade?

Planschade ontstaat als een huis, bedrijf of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Iemand die schade lijdt door inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak (door een in artikel 6.1 lid 2 Wro genoemde oorzaak), kan op aanvraag een tegemoetkoming toegekend krijgen van de gemeente. Dit voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager komt en de tegemoetkoming niet voldoende op een andere manier is verzekerd.

 

Geslaagde planschadeclaim

In samenwerking met Linssen Advocaten hebben onze rentmeesters een aantal planschadeclaims ingediend bij de gemeente Reusel-De Mierden. De planschade die is ontstaan bij onze cliënten door het planologisch beperken van hun bedrijven, loopt in sommige gevallen op tot bedragen van meer dan € 100.000,-. 

De rechtbank heeft nu voor een eerste cliënt besloten dat hij in aanmerking komt voor vergoeding van planschade. Hoewel hij nog steeds in de nadelige positie verkeert dat de ontwikkelmogelijkheden op zijn agrarisch bedrijf beperkt zijn, heeft de bewandelde juridische weg toch tot een succes geleid. 

 

Ook recht op planschade?

Woont u ook in een omgeving waar een nieuw bestemmingsplan zorgt voor belemmeringen van bijvoorbeeld uw bedrijfsuitvoering of woongenot? Wij brengen de schade voor u in beeld en helpen u om uw gelijk te halen!

Neem gerust contact met ons op via info@verschelvandun.nl of 013-3031876.

 

Nieuws overzicht