Dit doen wij

Inspiratie nieuwe natuur in Brabants buitengebied

Geplaatst: 21-07-2022

Hoewel het beeld in de landelijke media schetst dat landbouw en natuur niet samengaan, zien wij juist diverse agrariërs die het tegendeel bewijzen. Zij vergroenen hun eigen land en leggen nieuwe natuur aan.

Van huis uit zijn boeren dé aangewezen natuurbeheerders en landschapsontwikkelaars. En samen met de boeren ook de vele burgers die wonen en werken in het buitengebied. Wij zetten ons graag in voor deze groep en adviseren hen met planvorming en realisatie van de ‘natuurplannen’.

 

Uitbreiding wijngaard, van agrarische naar ondernemende natuur
Zoals de uitbreiding van Wijngaard Dassemus in Chaam in de vorm van Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB). Eigenaar Ron Langeveld kocht in 2019 het naastgelegen perceel t.b.v. uitbreiding van de biologische wijngaard. Gedurende 2020 en 2021 hebben wij hem geadviseerd en begeleid in de omvorming van regulier agrarische- naar ondernemende natuur.

De wijnstokken staan in een kruiden- en faunarijk grasland, omzoomd met robuuste groenstructuur, natte laagtes en poelen waar de biodiversiteit centraal staat. Een dynamisch geheel en potentieel leefgebied voor de boomkikker.

Met succes is de gehele wijngaard toegevoegd aan de NNB-begrenzing en is er subsidie verkregen voor functiewijziging van betreffende percelen.

Wijngaard als ondernemende natuur (Verschel & van Dun, 2020)

 

Nieuwe natuur Mariahoeve Valkenswaard
Een tweede succesverhaal is realisatie van nieuwe natuur en aanleg van natuurvriendelijke oevers bij de nieuwe watergang op het huiskavel van de Mariahoeve in Valkenswaard. Eigenaar Leo Kuijlaars ontwikkelt hier een gastenverblijf en pensioenstalling. Een groot gedeelte van de omliggende landbouwgrond, dat grenst aan het natuurgebied ‘het Leenderbos’, wordt omgevormd naar bloemrijk grasland en natuurlijke weide met extensieve beweiding.

De accommodatie richt zich op recreatie met paarden, dat goed aansluit bij de wensen en werkzaamheden die Waterschap de Dommel in het gebied uitvoerde ten behoeve van de ‘Herinrichting beekdal Tongelreep’.

Benieuwd naar het hele verhaal? Je leest het op de website van Waterschap De Dommel.

 

Uitsnede Projectplan – maatregelenkaart (Waterschap de Dommel, 2021)

 

Subsidie Groen Ontwikkelfonds
Dit zijn beide plannen die tot uitvoering komen met behulp van subsidie beschikbaar gesteld door het Groen Ontwikkelfonds van de Provincie Noord-Brabant. Vanuit de provincie is onlangs een inspiratiegids verschenen. Hierin wordt een overzicht gegeven van de regelingen die er zijn en wat deze inhouden. De moeite waard om eens te bekijken als u zelf met een ‘Groen idee’ rondloopt.

 

Meer informatie
Bent u benieuwd naar de haalbaarheid en subsidiemogelijkheden voor uw natuurplannen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met uw vaste adviseur of een van de adviseurs van Verschel & Van Dun via info@verschelvandun.nl of 013-303 1876.

 

Nieuws overzicht