Dit doen wij

Natuurvergunning niet alleen voor veehouderijen

Geplaatst: 19-10-2021

Niet alleen veehouderijen kunnen effect hebben op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Ook andere bedrijven hebben mogelijk een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig.  

Naast veehouderijen kunnen ook andere ontwikkelingen zorgen voor een negatief effect op beschermde Natura 2000-gebieden. Denk aan bedrijven die erg dichtbij een Natura 2000-gebied liggen, maar ook bedrijven met bijvoorbeeld grote stookinstallaties, die wat verder weg liggen.

Bedrijven zijn vrijgesteld van vergunningsplicht als de negatieve effecten niet verslechterd zijn (of worden) ten opzichte van de referentiedata van de beschermde gebieden. Deze zijn vastgesteld tussen 1994 en 2004. Omdat veel bedrijven toen nog niet waren opgericht of sindsdien zijn uitgebreid, betekent dit dat veel bedrijven nu een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming moeten hebben.

 

Voorbeeld glastuinbouw

Recentelijk hebben wij een glastuinbouwbedrijf begeleid in het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Het bedrijf is eind jaren ’90 opgericht en sindsdien steeds verder gegroeid. Ook is een biomassa-installatie geplaatst voor verwarming van de kassen. De bedrijfsontwikkeling heeft geleid tot een stikstofemissie met effect op Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen in 1994. Omdat het bedrijf in 1994 nog niet bestond waren er echter geen vergunde rechten beschikbaar. Door toepassing van externe saldering met stoppende veehouderijen is de stikstofdepositie van het bedrijf vereffend en kon de vergunning toch verleend worden. Hiermee zijn mogelijke handhavingskwesties in de toekomst voorkomen.

 

Heeft u een natuurvergunning nodig?

Twijfelt u of uw bedrijf effect heeft op de beschermde Natura 2000-gebieden? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen samen met u kijken of er mogelijk sprake is van een vergunningsplicht. Ook eventuele vervolgstappen, zoals een vergunningsaanvraag, kunnen door onze specialisten verzorgd worden.

Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl.

 

Nieuws overzicht