Dit doen wij

Regeling stoppende veehouderijen Noord-Brabant

Geplaatst: 14-03-2022

Op 11 maart jl. is de Brabantse Omgevingsverordening vastgesteld, de opvolger van de huidige Interim Omgevingsverordening. Deze zal tegelijk met de Omgevingswet in werking treden, op zijn vroegst op 1 januari 2023. Om de nieuwe regels al op korte termijn in te kunnen laten gaan heeft Provinciale Staten ook een wijziging van de Interim Omgevingsverordening vastgesteld.

Zo is aan de regeling voor de aanpassing voor bestaande stallen een nieuw artikel toegevoegd. Hierdoor wordt het voor stoppende bedrijven mogelijk om nog tot 2028, onder voorwaarden, dieren te houden zónder extra stalaanpassingen te doen. De voorwaarden zijn:

  • Er dient vóór 1-1-2024 aan de provincie kenbaar te zijn gemaakt dat het bedrijf stopt en dat per 1-1-2028 geen dieren meer worden gehuisvest;
  • Het houden van dieren moet op 1-1-2028 zijn gestaakt en alle toestemmingen voor het houden van dieren (milieu en natuur) moeten per 1-1-2028 zijn ingetrokken (mogelijk moet het intrekkingsverzoek al per 1-1-2024 worden ingediend);
  • Wanneer een bedrijf in een gebied ligt waar ‘beperkingen veehouderij’ gelden, moet het houden van vee planologisch worden verboden op deze locatie. Hier moet de ondernemer al op 1-1-2024 mee instemmen zodat het verbod al in de verordening wordt vastgelegd;
  • Vanaf 1-1 2024 mag de ammoniakemissie niet meer bedragen dan zou zijn toegestaan wanneer de vergunde dieren (peildatum 1-4-2022) voldoen aan de maximale emissiewaarde uit de verordening.

 

Verstrekkende gevolgen

Voor de toekomst van het bedrijf zijn er dus enkele verstrekkende gevolgen gekoppeld aan deze regeling. Vanaf 1 januari 2024 is het voor het bedrijf bijvoorbeeld niet meer toegestaan om de vergunde dieraantallen te houden. Het maximale toegestane aantal dieren dat gehouden mag worden is afhankelijk van de vergunde dieraantallen en het huisvestingsysteem.

 

Meer informatie

Deelname aan de stoppersregeling moet vóór 1 januari 2024 kenbaar gemaakt worden. Overweegt u mee te doen? Onze adviseurs maken de gevolgen voor uw bedrijfsvoering inzichtelijk zodat u de juiste keuze kunt maken.

Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Gilze), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

 

Nieuws overzicht