Dit doen wij

Ruimte voor Ruimte weer actueel

Geplaatst: 12-12-2016

In de vergadering van 18 november 2016 hebben de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant de gewijzigde Verordening Ruimte (Veegronde 2016) aangenomen. Daarin zijn integraal opgenomen de regels die gelden bij toepassing van Ruimte voor Ruimte. Dit betekent dat de beleidsregel Ruimte voor Ruimte 2006 hiermee komt te vervallen.

Door dit besluit is de toepassing van de Ruimte voor Ruimte-systematiek weer actueel en is het mogelijk voor intensieve veehouders om hier gebruik van te maken bij van een eventuele bedrijfsverplaatsing of -beëindiging. Hiermee kunnen woningbouwkavels worden gerealiseerd op eigen erf of bij derden.

Met een groeiende vraag naar bouwkavels en een toename van het aantal verouderde IV-bedrijven bieden deze regels kansen voor zowel burger als boer.   

Heeft u vragen over de toepasbaarheid van Ruimte voor Ruimte op uw perceel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Nieuws overzicht