Dit doen wij

Waterschap prijst innovatieve oplossing bij plantenkweker: ‘een voorbeeldproject’

Geplaatst: 28-03-2024

Waterschap De Dommel is zeer te spreken over de innovatieve waterinfiltratie-oplossing op het bedrijf van plantenkweker Joost Sterke in Haaren. Van Dun Advies werkte voor de Haarense ondernemer onder meer het waterinfiltratiesysteem op schrift uit. Dit lost niet alleen een complex watervraagstuk op de Belverse akkers in Haaren op. Het geeft ook de ruimtelijke kwaliteit een enorme impuls.


Het bedrijf van Joost Sterke is gelegen op de Belverse akkers. Deze bolle akkers zijn van oudsher hoog gelegen en bestaan hoofdzakelijk uit zand. De akkers zijn omringd door de beekdalen: Essche stroom, Ruijsbossche Waterloop en het Helvoirts broek. Kenmerkend voor het gebied is de openheid. Om die reden wilden gemeente Oisterwijk en de provincie Noord-Brabant niet dat in het landschap nieuwe landschapselementen zouden komen.

 

‘Uitdagende opdracht’

“Het ging om een uitdagende opdracht”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Oisterwijk over de wens van de plantenkweker om zijn bedrijf uit te mogen breiden met teeltondersteunende voorzieningen en een nieuwe opslag- en verwerkingsloods op het terrein. “Bij de uitwerking van de plannen heeft Van Dun Advies veel aandacht moeten besteden aan het ontwerp en de positionering van de gebouwen en de containervelden. We hebben hen gevraagd te kijken naar andere aspecten dan nieuwe landschapselementen zoals een rij bomen en struiken.”

 

Infiltratie en klimaatverandering

Rud van Herk, adviseur bij van Dun Advies, vertelt dat het idee voor de innovatieve infiltratie is ontstaan samen met plantenkweker Joost Sterke  “Joost Sterke is door de gemeente en overheid geprikkeld om innovatief te kijken naar de kwaliteitsverbetering in het gebied. We hebben gezamenlijk vanuit een breder perspectief gekeken naar het landschap en hoe dit versterkt kan worden. Een van de functies van een hoger gelegen gebied in het landschap is het infiltreren van water. Hiermee wordt de grondwaterstand aangevuld. Joost Sterke durfde deze uitdaging aan te gaan. Zo is de oplossing bedacht die nu de grondwaterstand verbetert, zonder dat er bij extreme weersomstandigheden knelsituaties gaan ontstaan.”

 

De oplossing in een notendop

Van Herk licht de innovatieve oplossing in een notendop toe. “Op de plantenkwekerij is een grote hoeveelheid containervelden aanwezig. Het hemelwater dat hierop valt, vangt Sterke in twee waterbassins op. Dit water gebruikt hij om zijn planten water te geven. In de winterperiode, als er nagenoeg geen behoefte is aan bewatering, voert de tuinder het water af op de sloten langs de kavel. Voorheen liep het water dan langs een aantal punten weg. Met wateroverlast in de omgeving tot gevolg. Nu pompt Sterke het water in een andere richting en spreidt het af te voeren water over een groter gebied. Hierdoor kan er meer water in de bodem van de Belverse akkers infiltreren. Het afgevangen water uit de bassins pompt hij via de sloten terug, zodat het opgevangen water in een droge periode alsnog kan infiltreren in de bodem. Vanuit de keur van het waterschap was de ondernemer verplicht om een retentievoorziening aan te leggen. De sloten zijn hiervoor aangepast.”

 

Voordelen infiltratie

De voordelen van infiltratie staan voor het Waterschap als een paal boven water; Er wordt schoon hemelwater uit het ene bassin geïnfiltreerd in de bodem. Water wat schoon is, blijft schoon. De grondwaterstand verbetert en mogelijke wateroverlast vermindert. De verbetering van de grondwaterstand geeft de omgeving ook een kwaliteitsimpuls. Aanliggende grondeigenaren behalen hier voordeel uit doordat hun percelen in perioden van droogte minder snel last hebben van verdroging.

 

Een voorbeeldproject

Marije van Schelven, planadviseur bij Waterschap De Dommel, noemt het ‘een voorbeeldproject’ dat het waterschap eigenlijk zou moeten kopiëren voor andere gebieden. “Meneer Sterke is een innovatief man die niet bang is om als eerste nieuwe ideeën uit te proberen. Hij is ook goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.” Het waterschap noemt het ‘een geslaagd, maar intensief project’: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het op schrift helder en duidelijk vastleggen van deze oplossing erg veel tijd, aandacht, sturing en correcties heeft gekost. Het was een ook bovengemiddeld ingewikkeld proces waar de gemeente Oisterwijk ook veel wensen had”, stelt Van Schelven.

 

‘Mooi compliment’

Ook Van Herk kijkt terug op een project dat ‘om een lange adem’ vroeg. “De aanhouder heeft hier gewonnen. De ondernemer heeft dit mooi voor elkaar gekregen. Altijd fijn als dan achteraf ook nog het compliment klinkt dat deze innovatieve oplossing zo goed is dat het waterschap hem eigenlijk zou willen kopiëren voor andere gebieden.”

Van Dun Advies werkte voor Joost Sterke niet alleen de innovatieve wateroplossing op schrift uit, ze ondersteunde ook bij alle ruimtelijke en vergunningstechnische voorbereidingen voor de uitbreiding van het bedrijf met teeltondersteunende voorzieningen en een nieuwe opslag- en verwerkingsloods op het terrein.

 

Wilt u weten wat Van Dun Advies voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 

De plantenkwekerij van Joost Sterke vanuit de lucht gefotografeerd. 

 

Nieuws overzicht