Dit doen wij

Herontwikkeling VAB naar woonlocatie met Horse&Bed

Succesvolle herontwikkeling van een voormalige agrarische bedrijfslocatie naar een woonlocatie met Horse & Bed.

Een storm zorgde ervoor dat de bewoners van een voormalige agrarische locatie in de gemeente Baarle-Nassau niet alleen de geleden schade herstelden, maar tevens ervoor kozen om duurzaam te investeren in een toekomstbestendige bestemming.

De voormalige agrarische bedrijfslocatie heeft een woonbestemming gekregen en er wordt een nevenactiviteit gerealiseerd in de vorm van een Horse & Bed. Ruiters kunnen samen met hun paard op deze prachtige locatie verblijven en erop uit trekken in de nabijgelegen natuur- en bosgebieden. Een gedeelte van de aanwezige bebouwing wordt gesloopt en de resterende gebouwen worden gerenoveerd of heropgebouwd.

Een mooi voorbeeld van een aanzienlijke kwaliteitsimpuls voor het buitengebied, waarbij leegstand en verpaupering wordt voorkomen en aan de wensen van initiatiefnemers tegemoetgekomen wordt.

Van Dun Ontwerp & Planologie heeft hiervoor het principeverzoek en het bestemmingsplan mogen verzorgen.

 

Bekijk alle projecten

Betrokken adviseurs